Naše plavecká škola nabízí kurzy pro všechny věkové kategorie od vaničkového plavání, kurzů kojenců a batolat, kurzů předškolních dětí, organizovaných kurzů pro MŠ ,předplavecké výuky pro ZŠ, po základní plaveckou výuku pro ZŠ, zdokonalovací výuku pro ZŠ a SŠ, kurzy pro speciální školy a kurzy pro dospělé.

O plavání a škole

Blahodárné účinky pohybu ve vodě jsou známy již po tisíciletí. Dnešní civilizační vývoj, sedavý způsob zaměstnání a znečištěné životní prostředí vedou ke stále nižší fyzické zdatnosti a otužilosti populace, k rychlejšímu opotřebení nervového systému a zvýšenému výskytu tzv. civilizačních chorob.

Řešení tohoto stavu vyžaduje přednostně rozvoj těch pohybových činností ,které se vyznačují:

  1. vysokým fyziologickým účinkem, aktivním pohybem spojeným s intenzivní prací dýchacího a oběhového systému
  2. vhodností pro všechny věkové kategorie i hendikepované jedince
  3. možností celoročního provozování
  4. malým rizikem úrazů a deformit

Plavání je jednou z nejzdravějších a zároveň nejúčinnějších pohybových aktivit s obrovským fyziologickým účinkem, která je vhodná pro všechny věkové kategorie. třídá napětí s relaxací, což pozitivně ovlivňuje dýchací a oběhovou soustavu, pohybový aparát, imunitní systém, nervový systém. Otužuje a rovnoměrně rozvíjí organismus, preventivně působí proti mnoha chorobám. Odpor vody omezuje prudké pohyby, nárazy a otřesy, čímž eliminuje možnost úrazů. Plavání je vhodné i pro astmatiky, děti s různými vadami růstu, je vynikající prostředkem rehabilitace.

Vraťme se do období prenatálního vývoje a uvědomme si, jak úzce jsme byli s vodou spjatí. Poskytovala nám bezpečí, tlumila nárazy, hladila nás a kolébala. Tyto vjemy jsou uloženy hluboko v našem podvědomí a nevymizí. Stačí je jen probudit nebo ještě lépe nenechat je vůbec usnout a podporovat je hned od narození. Ponoříme-li kojence do přiměřeně teplé vody, je naprosto spokojený, projevuje se spontánními pohyby. Jestliže tyto vjemy u dítěte "usnou", je potřeba je probudit.

V kojeneckém a batolecím věku "plavání" nejen upevňuje zdravotní stav, ale i rozvíjí psychomotorické dovednosti dětí. Děti si formou her a hříček upevňují vztah k vodnímu prostředí, rozvíjí své pohybové dovednosti, učí se zvládat rovnováhu, orientaci, koordinaci pohybů, postupně se učí základním plaveckým dovednostem, které jsou důležité pro pozdější výuku plavání. Velmi pozitivní vliv má kojenecké a batolecí plavání na vztah dítěte a rodiče, kteří si naplno mohou užít vzájemnou interakci, rozvíjí se citová vazba. Děti si nenásilně zvykají na kolektiv vrstevníků a lidi kolem sebe.

Postupně se děti hravou formou naučí základním plaveckým dovednostem, naučí se splývat v obou polohách, vydechovat do vody, skákat a padat do vody, potápět se, orientovat se pod vodou a získávat stále větší cit pro vodu. Všechny tyto dovednosti jsou nezbytným předpokladem pro pozdější výuku plavání. Již v kojeneckém a batolecím věku zařazujeme hříčky, které směřují ke správné plavecké technice.

Samotná výuka plaveckých stylů se začíná odehrávat v předškolním věku (zhruba od 4 let), kdy je dítě již schopno věrněji reprodukovat pohyb, má již na dostatečné úrovni koordinaci a pohybové dovednosti.

Celý proces vyžaduje hodně úsilí, vytrvalosti a trpělivosti rodičů při respektování přirozených věkových zvláštností.

Kdy začít

  • Čím dříve , tím lépe. Nejlépe hned po narození, kdy je dítě na vodní prostředí přirozeně adaptováno.
  • Raději později než vůbec - každoroční statistika utonulých je alarmující.
    Předpoklad, že se dítě v dnešní době nesetká s vodním prostředím, je vysoce nepravděpodobný. Rodiče, ve spolupráci s pedagogy, by měli v zájmu dětí požadovat zařazení plavecké výuky do rozvrhů MŠ A ZŠ. Zvláště v letním období hrozí nebezpečí pro tzv.poloplavce, proto je důležité naučit všechny děti dokonalému zvládnutí plavání.

Nabídka kurzů

Naše plavecká škola nabízí kurzy pro všechny věkové kategorie od vaničkového plavání, kurzů kojenců a batolat, kurzů předškolních dětí, organizovaných kurzů pro MŠ, předplavecké výuky pro ZŠ až po základní plaveckou výuku pro ZŠ, zdokonalovací výuku pro ZŠ a SŠ, kurzy pro speciální školy a kurzy pro dospělé.

Facebook ikona

Sledujte novinky a události
na Facebooku

Prohlédnout facebook

Aktuality

Výtvarná soutěž 30 let bazénu
27.11.2021
Do výtvarné soutěže uspořádané k 30 letům městského bazénu zaslaly děti stovky obrázků. Porota z řad zaměstnanců vybrala výtvor malých výtvarníků, kteří budou na slavnostní vyhlášení pozváni jakmile se epidemiologická situace ohledně koronaviru uklidní a v účasti nikdo nebude limitován
Sobotní koupání dětí do 1 roku s rodiči
25.11.2021
Původně zrušené Sobotní koupání pro děti do 1 roku s rodiči se nakonec v sobotu 27. listopadu uskuteční (9 - 10 hod.), a zájemci ho mohou navštívit.
Pravidla pro vstup do bazénů a saun
21.11.2021
S platností od 22. listopadu Vláda ČR změnila podmínky pro vstup návštěvníků do bazénů a saun. V souvislosti s epidemií onemocnění covid-19 tak dochází k dalšímu významnému zpřísnění.
Všechny aktuality