• Dětem do věku 12 let, které jdou do bazénu samostatně, je vstup zakázán. Dětem do 12 let je povolen vstup pouze v doprovodu dospělé osoby starší 18 let a mít s sebou zdravotní průkaz pojištěnce (prokázání věku i doklad pro případ úrazu)!

 •  Na základě vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 238/2011 Sb. část čtvrtá, § 19 odstavec 3 nemají děti do 1 roku věku přístup do bazénu. Pro děti do 1 roku je vyhrazeno "Sobotní koupání pro děti do 1 roku s rodiči" (sobota 9 - 10 hodin).  

 •  Do prostor areálu mají zakázán přístup všechny osoby, které jsou postiženy jakoukoliv nemocí ohrožující zdraví ostatních návštěvníků. To znamená osoby postižené horečkou, kašlem, zánětem očních spojivek, osoby s nakažlivými nebo odpor budícími chorobami, bacilonosiči střevních nebo jiných chorob, rodinní příslušníci osoby postižené nakažlivou infekční chorobou či osoby s chorobami provázené výtokem, osoby s kožními parazity a vyrážkami, obvazy na těle a rovněž osoby nečisté a v nečistém oděvu. 

 • Zákaz vstupu platí i pro osoby pod vlivem alkoholu nebo drog.

 • Skupiny nad 12 osob mají povinnost ohlásit svou návštěvu nejdéle 24 hodin předem, a to osobně nebo telefonicky na recepci. V případě, že se tak nestane, nemusí být v případě vysoké návštěvnosti do areálu vpuštěny. Sleva pro dětskou skupinu (děti do 18 let věku) je poskytování dle Ceníku.

   

 • Držitelé průkazů ZTP/P s sebou vždy musí mít doprovod (průvodce), který je starší než 18 let (pravidlo 1 ZTP/P + 1 doprovod). Držitel průkazu ZTP/P, který průvodce nemá nebo průvodce není starší 18 let, nebude do prostor bazénu z důvodu bezpečnosti vpuštěn. Každá 1 osoba prokazující se průkazem ZTP/P musí mít z důvodu bezpečnosti s sebou 1 osobu doprovod starší 18 let. 

   

 • Bezbariérovou šatnu ve vestibulu Plaveckého bazénu Jindřichův Hradec jsou přednostně oprávněni držitelé průkazů ZTP/P s doprovodem. Tento návštěvník je vždy povinen prokázat se před vstupem do šatny na recepci svým dokladem a oznámit vstup do šatny a řídit se Provozním řádem bezbariérové šatny. Držitel průkazu ZTP/P má zakázán vstup do Parní kabiny v Relaxačním bazénu a na schody k nim vedoucí (s ohledem na nebezpečný přístup - strmé schody).

   

 • Všichni návštěvníci jsou povinni se před vstupem do bazénu důkladně umýt mýdlem bez plavek.

   

 • Návštěvníci bazénu jsou povinni mít s sebou plavky, které musí být čisté. Nikdy nesmí použít ke koupání oděv, ve kterém přišli. V trenýrkách, nepřiléhavých krátkých kalhotách s kapsami ("bermudách") a spodním prádle je zásadně vstup do bazénu zakázán. Děti ve věku 1 až 2 let musí do bazénu v plavkách s přiléhavou gumičkou a v koupacích plenách nebo ve speciálních plavečkách určených ke koupání. Pokud nebude dodržen předepsaný oděv u dětí do 2 let, provozovatel má právo při znečištění bazénu na náhradu vzniklé škody od rodičů dítěte. Děti ve věku 2 až 3 let musí při koupání používat plavečky s přiléhavou gumičkou kolem nohou.

   

 • Doporučuje se nebrat do areálu cenné věci a větší obnosy peněz - jejich uložení je možné pouze do trezorků ve vestibulu. Do šatních skříněk nesmí návštěvník cennosti ukládat.

   

 • V prostorách plaveckého areálu - zvláště pak ve sprchách, šatnách a v okolí bazénu - se návštěvníci pohybují bez běhání a tak, aby zabránili uklouznutí na mokré podlaze.

   

 • Návštěvník je vždy povinen uposlechnout pokynů pracovníka areálu.

   

 • Za zajištění první pomoci na bazénu a případné přivolání lékařské pomoci odpovídá plavčík. Návštěvník je povinen o každém úrazu, který se mu v prostorách bazénu stane, informovat plavčíky. 

   

 • Hodinu před koncem provozu je uzavřen přístup do šaten z venku. 15 minut před ukončením provozu je návštěvník povinen opustit bazén (sauny), aby se stačil převléci do konce uzavírací doby. Po zavírací době je pohyb v prostorách bazénu (vestibul, sociální zázemí a další společné prostory) zakázán. 

   

 • Každý návštěvník se zaplacením vstupného nebo použitím permanentního čipu dobrovolně podřizuje dodržování všech ustanovení Návštěvního řádu.

   

 • Nárok na slevu ze vstupného je každý návštěvník povinen prokázat předložením příslušného dokladu, který k čerpání slevy opravňuje (občanský průkaz, karta pojišťovny...), a to vždy automaticky a sám - bez vyzvání pokladní.

 •  S platností od 1. 1. 2023 byl z důvodu extrémního nárůstu cen energií a současně snahy provozovatele nesnižovat teplotu vody či významě nezdražovat vstupné omezen provoz vodních atrakcí takto:  

  Provoz tobogánu:

  pondělí, úterý, středa, čtvrtek 9.30 - 19.30 hod.

  pátek 9.30 - 20.45 hod.

        sobota, neděle, prázdniny, svátky 10.00 - 19.45 hod. (po celou provozní dobu)

        Provoz divoké řeky:

         pondělí, úterý, středa, čtvrtek 15.00 - 19.30 hod.

         pátek 13.00 - 20.45 hod.

         sobota, neděle, prázdniny, svátky 10.00 - 19.45 hod. (po celou provozní dobu)

 

                                                                  JE ZAKÁZÁNO

 • křičet, pískat, dělat zbytečný hluk, běhat, vzájemně se potápět a srážet druhé osoby
 • skákat z podélných stran bazénů
 • bezdůvodné volání o pomoc
 • plivat na podlahu, močit do bazénu, odhazovat odpadky a jakkoli znečišťovat prostory areálu
 • kouřit, brát s sebou do prostor bazénů ostré a skleněné předměty
 • jíst v okolí bazénůvstupovat do bazénů bez předchozího umytí bez plavek
 • uživatel bezbariérové šatny nebo držitel průkazu ZTP a ZTP/P nesmí s ohledem na svou bezpečnost vstupovat na schody v realaxačním bazénu, které vedoucí k parní kabině (strmé schody, kluzkost schodů). Vychází se z přepokladu, že pokud jsou pro něj překážkou schody vedoucí do klasických šaten, není v jeho silách a možnostech využívat ani schody v relaxačním bazénu (ochrana zdraví jedince, který využívá slevu na vstupném). 

   

  Z PROSTORU AREÁLU MŮŽE BÝT VYKÁZÁN BEZ VRÁCENÍ VSTUPNÉHO VYKÁZÁN NÁVŠTĚVNÍK, KTERÝ PŘES NAPOMENUTÍ PŘESTOUPÍ USTANOVENÍ NÁVŠTĚVNÍHO ŘÁDU NEBO NEUPOSLECHNE POKYNŮ PRACOVNÍKŮ AREÁLU.

 • při znečištění vody v bazénu močí, výkaly či zvratky a při usvědčení znečišťovatele veškeré náklady na vypuštění bazénu, dezinfikaci a následné napuštění bazénu jde na účet poškozovatele

 • pracovníci areálu mohou při porušení pravidel Návštěvního řádu požádat o zakročení Policii ČR. 

Facebook ikona

Sledujte novinky a události
na Facebooku

Prohlédnout facebook

Aktuality

Tip na den pololetních prázdniny - pátek 3. února
28.01.2023
V pátek 3. února, v den pololetních prázdnin, budou naše bazény otevřeny od 10.00 do 21.00 hodin. A máme odměnu pro všechny děti školou povinné - i ty předškolní!
Uzavření bazénu v sobotu 21. ledna
17.01.2023
V sobotu 21. ledna nebude moci veřejnost využívat bazény.
Zvýšení cen vstupného od 1. 1. 2023
01.01.2023
S platností od 1. ledna rozhodla Rada města Jindřichův Hradec dne 19. 12. 2022 o zvýšení cen vstupného do bazénů a sauny.
Všechny aktuality