1. Dětem do věku 12 let, které jdou do bazénu samostatně, je vstup zakázán. Dětem do 12 let je povolen vstup pouze v doprovodu dospělé osoby starší 18 let. Na základě vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 238/2011 Sb. část čtvrtá, § 19 odstavec 3 nemají děti do 1 roku věku přístup do bazénu. Pro děti do 1 roku je vyhrazeno "Sobotní koupání pro děti do 1 roku s rodiči" (sobota 9 - 10 hodin).  

 2. Do prostor areálu mají zakázán přístup všechny osoby, které jsou postiženy jakoukoliv nemocí ohrožující zdraví ostatních návštěvníků. To znamená osoby postižené horečkou, kašlem, zánětem očních spojivek, osoby s nakažlivými nebo odpor budícími chorobami, bacilonosiči střevních nebo jiných chorob, rodinní příslušníci osoby postižené nakažlivou infekční chorobou či osoby s chorobami provázené výtokem, osoby s kožními parazity a vyrážkami, obvazy na těle a rovněž osoby nečisté a v nečistém oděvu. 

  Zákaz vstupu platí i pro osoby pod vlivem alkoholu nebo drog.

 3. Skupiny nad 10 osob mají povinnost ohlásit svou návštěvu nejdéle 24 hodin předem, a to osobně nebo telefonicky na recepci. V případě, že se tak nestane, nemusí být v případě vysoké návštěvnosti do areálu vpuštěny. 
 4. Všichni návštěvníci jsou povinni se před vstupem do bazénu důkladně umýt mýdlem bez plavek.

 5. Návštěvníci bazénu jsou povinni mít s sebou plavky, které musí být čisté. Nikdy nesmí použít ke koupání oděv, ve kterém přišli. V trenýrkách, nepřiléhavých krátkých kalhotách s kapsami ("bermudách") a spodním prádle je zásadně vstup do bazénu zakázán. Děti ve věku 1 až 2 let musí do bazénu v plavkách s přiléhavou gumičkou a v koupacích plenách nebo ve speciálních plavečkách určených ke koupání. Pokud nebude dodržen předepsaný oděv u dětí do 2 let, provozovatel má právo při znečištění bazénu na náhradu vzniklé škody od rodičů dítěte. Děti ve věku 2 až 3 let musí při koupání používat plavečky s přiléhavou gumičkou kolem nohou.

 6. Doporučuje se nebrat do areálu cenné věci a větší obnosy peněz - jejich uložení je možné pouze do trezorků ve vestibulu. Do šatních skříněk nesmí návštěvník cennosti ukládat. 

 7. V prostorách plaveckého areálu - zvláště pak ve sprchách, šatnách a v okolí bazénu - se návštěvníci pohybují bez běhání a tak, aby zabránili uklouznutí na mokré podlaze.

 8. Návštěvník je vždy povinen uposlechnout pokynů pracovníka areálu.

 9. Za zajištění první pomoci na bazénu a případné přivolání lékařské pomoci odpovídá plavčík. Návštěvník je povinen o každém úrazu, který se mu v prostorách bazénu stane, informovat plavčíky. 

 10. Hodinu před koncem provozu je uzavřen přístup do šaten z venku. 15 minut před ukončením provozu je návštěvník povinen opustit bazén, aby se stačil převléci do konce uzavírací doby. Po zavírací době je pohyb v prostorách bazénu (vestibul, sociální zázemí a další společné prostory) zakázán. 

 11. Každý návštěvník se zaplacením vstupného nebo použitím permanentního čipu dobrovolně podřizuje dodržování všech ustanovení Návštěvního řádu.

 12. Nárok na slevu ze vstupného je každý návštěvník povinen prokázat předložením příslušného dokladu, který k čerpání slevy opravňuje (občanský průkaz, karta pojišťovny...), a to vždy automaticky a sám - bez vyzvání pokladní. - Skupiny, které chtějí čerpat slevu na vstupném, jsou povinny hlásit se alespoň 1 den pře zahájením návštěvy. - Držitelé průkazů ZTP/P s sebou vždy musí mít doprovod (průvodce), který je starší než 18 let. Držitel průkazu ZTP/P, který průvodce nemá nebo průvodce není starší 18 let, nebude do prostor bazénu z důvodu bezpečnosti vpuštěn. 

JE ZAKÁZÁNO

 • křičet, pískat, dělat zbytečný hluk, běhat, vzájemně se potápět a srážet druhé osoby

 • skákat z podélných stran bazénů

 • bezdůvodné volání o pomoc

 • plivat na podlahu, močit do bazénu, odhazovat odpadky a jakkoli znečišťovat prostory areálu

 • kouřit, brát s sebou do prostor bazénů ostré a skleněné předměty

 • jíst v okolí bazénů

 • vstupovat do bazénů bez předchozího umytí bez plavek

 

Z PROSTORU AREÁLU MŮŽE BÝT VYKÁZÁN BEZ VRÁCENÍ VSTUPNÉHO VYKÁZÁN NÁVŠTĚVNÍK, KTERÝ PŘES NAPOMENUTÍ PŘESTOUPÍ USTANOVENÍ NÁVŠTĚVNÍHO ŘÁDU NEBO NEUPOSLECHNE POKYNŮ PRACOVNÍKŮ AREÁLU.

 

 •  při znečištění vody v bazénu močí, výkaly či zvratky a při usvědčení znečišťovatele veškeré náklady na vypuštění bazénu, dezinfikaci a následné napuštění bazénu jde na účet poškozovatele
 • pracovníci areálu mohou při porušení pravidel Návštěvního řádu požádat o zakročení městskou policii nebo Policii ČR. 
Facebook ikona

Sledujte novinky a události
na Facebooku

Prohlédnout facebook

Aktuality

Výtvarná soutěž 30 let bazénu
27.11.2021
Do výtvarné soutěže uspořádané k 30 letům městského bazénu zaslaly děti stovky obrázků. Porota z řad zaměstnanců vybrala výtvor malých výtvarníků, kteří budou na slavnostní vyhlášení pozváni jakmile se epidemiologická situace ohledně koronaviru uklidní a v účasti nikdo nebude limitován
Sobotní koupání dětí do 1 roku s rodiči
25.11.2021
Původně zrušené Sobotní koupání pro děti do 1 roku s rodiči se nakonec v sobotu 27. listopadu uskuteční (9 - 10 hod.), a zájemci ho mohou navštívit.
Pravidla pro vstup do bazénů a saun
21.11.2021
S platností od 22. listopadu Vláda ČR změnila podmínky pro vstup návštěvníků do bazénů a saun. V souvislosti s epidemií onemocnění covid-19 tak dochází k dalšímu významnému zpřísnění.
Všechny aktuality