4683079
Přihlášení

Školní výuka

Sportovci
NÁPLŇ ŠKOLNÍ VÝUKY PLAVÁNÍ

Základním dokumentem, kterým se školní výuka plavání řídí je Rámcový vzdělávací program (dále RVP) pro základní vzdělávání vypracovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jako součásti Školského zákona ČR. RVP stanoví povinnost zajistit základní plaveckou výuku jako součást tělesné výchovy na základních školách ve dvou, zpravidla po sobě jdoucích, ročnících prvního stupně základní školy v rozsahu nejméně 20 vyučovacích hodin během jednoho ročníku. Na základě RVP každá škola zpracovává svůj Školní vzdělávací program (ŠVP), kterým konkrétně naplňuje RVP a dle svých možností může rozšířit výuku plavání i nad jeho rámec.

Základní plavecká výuka (pro školy povinné) při plaveckém bazénu v J.Hradci. Tuto povinnou školní výuku zajišťujeme na základě smluvních vztahů s jednotlivými školami nejčastěji pro 3. a 4. třídy základních škol v rozsahu nejméně 20 yučovacích hodin v každém ročníku. Výuka základních plaveckých dovedností probíhá převážně v 25 m plaveckém bazénu s hloubkou vody 120 – 160 cm.

Doporučujeme a zajišťujeme i nepovinnou školní výuku plavání.

1. Předplaveckou výuku

a) žáků mateřských škol – zpravidla 10 vyučovacích hodin v dětských bazénech s hloubkou max. 80 cm.
b) žáků 1. a 2. Ročníku ZŠ – zpravidla 10 vyučovacích hodin zčásti v dětských bazénech s hloubkou do 80 cm a zčásti v 25m plaveckém bazénu s hloubkou120 – 160 cm.

2. Zdokonalovací plaveckou výuku

organizujeme pro žáky 5. – 9. ročníku základních škol. Počet lekcí je vždy dle dohody se školou. Zdokonalování plaveckých stylů, které ve škole učíme doplňujeme o cvičení a posilování ve vodě, základy vodních sportů, relaxační cvičení a záchranářství.

3. Výuku plavání handicapovaných dětí

Ve smluvním rozsahu zajišťujeme plaveckou výuku i pro speciální školy s dětmi v různých stupních mentálního i tělesného handicapu.

5.11.2013 11:49:50 - aktualizováno 3.1.2015 18:33:54 | přečteno 2246x | Jiří Třísko
 
load